Planlegging

Planlegging

Det er viktig å kartlegge eventuelle begrensninger i et prosjekt.

Er eiendommen regulert eller ikke? Hva sier reguleringsplanens bestemmelser? Hvor er tilknytningspunkter for de tekniske anleggene?

Det er ofte fornuftig å ta en forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen i kommunen for å høre deres synspunkter. Vi bistår deg med grundig kartlegging som er viktig for å få til en god og riktig planlegging.