Restaurering

Restaurering

Restaurering og rehabilitering flyter gjerne litt i hverandre og det bør det også gjøre. Restaurering er tilbakeføring til opprinnelig stil eller tilnærmet stil. Rehabilitering er en oppgradering av gammel bolig til dagens tekniske krav i forhold til isolering, tetthet og lignende.

Når det ene skal gjøres er det ofte greit å ta med den andre delen, for å få et fullgodt og helhetlig resultat. Våre ansatte har solid erfaring på området.