Tegning

Tegning

Tegning er et meget viktig element i planleggingen. Er det snakk om ny bolig, tilbygg eller takløft? Hva er behovene for innhold, størrelser, form og stil? Har dere selv klare ønsker og krav, eller kan vi bidra med innspill og gode forslag?

Arkitekturen skal tilpasses kundens ønsker, tomtens beskaffenhet og miljøet i området. Her er det også viktig å vite hvor stort budsjett det skal jobbes med, slik at det er realisme i prosjekteringen og at det ikke brukes midler på å tegne for stort.